Projekty web

Aplikacja internetowa to bardzo ogólne pojęcie obejmu­jące praktycznie każdą aplikację, która umożliwia interak­cję z jej użytkownikiem za pośrednictwem globalnej lub lokalnej sieci. Do działania takiej aplikacji nie zawsze jest jednak potrzebne połączenie z internetem. Coraz częściej aplika­cje tworzy się tak, aby umożliwiały normalną pracę w tak zwanym trybie offline i jedynie synchronizowały zawar­tość po podłączeniu do internetu.

Realizujemy projekty web z następujących obszarów:

  • sklepy internetowe
  • systemy wspierające sprzedaż
  • portale internetowe
  • systemy administracyjne
  • aplikacje biznesowe

Nasze dedykowane aplikacje internetowe, przygotowane specjalnie dla danego Klienta, mogą posłużyć jako gotowe elementy stron internetowych lub pojedyncze, rozbudowane komponenty o dużych możliwościach konfiguracji i rozbudowy.