Kontroler gestów Leap Motion

Leap Motion to sprzętowy czujnik ruchu podłączany do komputera, odczytujący gesty palców i rąk, a następnie przekładający („tłumaczący”) je na konkretne działania na ekranie. Urządzenie Leap Motionjest zewnętrznym kontrolerem analogicznym do komputerowej myszy z tą różnicą, że nie wymaga kontaktu rąk lub dotyku, ponieważ całe sterownie odbywa się w powietrzu.

Kontroler Leap Motion to małe urządzenie peryferyjne USB, który jest przeznaczone do umieszczenia na biurku i skierowane w górę . Stosując dwie monochromatyczne kamery IR i trzy diody LED na podczerwień, urządzenie monitoruje półkolisty obszar w odległości około 1 metra. Diody generują trójwymiarowy wzór kropek światła IR, a kamery generują prawie 300 klatek na sekundę danych, które są następnie przesyłane za pomocą kabla USB do komputera. Tam dane są analizowane przez oprogramowanie kontrolera Leap Motion stosującego „zaawansowaną matematykę”, co pozwala otrzymać dane pozycji 3D, porównując klatki 2D generowane przez dwie kamery.

Mniejszy obszar obserwacji i wyższej rozdzielczości urządzenia odróżniają ten produkt od konkurencyjnego kontrolera Kinect, który jest bardziej odpowiedni do śledzenia ruchu całego ciała w przestrzeni wielkości salonu.

Kontroler Leap Motion doskonale nadaje się do wykonywania zadań takich jak:
– nawigacja po stronie internetowej,
– powiększanie i pomniejszanie np. widoku mapy za pomocą gestu uszczypnięcia (pitch-to-zoom),
– wykonania precyzyjnego rysunku w programie graficznym
– przemieszczania się w wirtualnych i interaktywnych spacerach.